OBS!!

NYTT MEDLEMSSYSTEM!

Medlem Online har bytt rutiner för medlemsanmälan.
DÄRFÖR GÅR DET INTE ATT GÖRA EN ANMÄLAN DIREKT TILL KLUBBEN!!
SE NEDAN HUR MEDLEMSANMÄLAN GÅR TILL.

Eva, Medlemsansvarig Osby Brukshundklubb

Svenska Brukshundklubben byter medlemssystem!

BLI MEDLEM

För att bli medlem i (fyll i ert klubbnamn) klickar du på den här länken: https://brukshundklubben.membersite.se

Ny medlem klickar därefter på knappen ”Bli medlem”

Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben loggar du först in och går därefter till Medlemskap - Bli medlem i vänstermenyn.

Bli medlem

Medlemsavgifter
500:- Helbetalande medlem

Som medlem får du
Svenska Brukshundklubbens tidning Brukshunden
Delta i SBK:s utbildningar, kurser, utställningar, tävlingar och prov
Delta i alla övriga aktiviteter som SBK anordnar
Du är försäkrad till, från och under dessa aktiviteter
Delta i alla övriga aktiviteter som SBK anordnar

Familje o delbetalande medlem
100:- Delbetalande medlem (om du redan är medlem i någon av SBK:s rasklubbar el. annan brukshundklubb)
100:- Familjemedlem (går ej att kopplas till ungdomsmedlem)


Vill Du hjälpa till?
Är du intresserad av att hjälpa till i klubben? Vi behöver engagerade personer inom alla verksamheter!
Du behövs!

Formulär avstängt.

Viktig Information personuppgiftlagen

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

SKK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig via en SKK-ansluten klubb. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister. Personnumret är även en förutsättning för att kunna säkerställa rätt identitet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR. SKK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SKKs personregister. Kan vara kopplingar såsom medlemskap i någon av de klubbar kansliet administrerar medlemskap åt, ägarskap av hund och/eller katt, funktionär, uppfödare, prenumerant eller annan. Vi använder dina lagrade personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SKK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid bortsprungen hund eller katt, registrering av kull/ar. Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SKK. Kontakta vår medlemsavdelning om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SKKs medlemsavdelning. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SKKs lagring och behandling av dina personuppgifter såvida SKKs intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SKK har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till:

Svenska Kennelklubben, Medlemsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna. Tycker du att SKK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen.