Rocco Fierro


Allmänlydnadsinstruktör
Lydnadsinstuktör
Bruksinstruktör (Spår och Sök)